Nai-publish
Hulyo 14, 2021

Matuto Pa Tungkol sa Aming Tree Nurseries sa South Sudan

Ednice Wagnac

Sa South Sudan, ang mga community tree nursery ay nai-set up sa mga county ng Obbo, Magwi, Opari, at Mugali. Dalawang nursery volunteer sa bawat nursery ang lubos na nakikibahagi sa proyektong ito sa ngayon. Sa Magwi lamang, 400 orange seedlings, 400 jack fruit seedlings, 370 Neem tree seedlings, 100 Moringa seedlings, at isang magandang bilang ng bayabas at teak trees ang naitanim na.


Bilang karagdagan sa pagbibigay ng mga masusustansyang pagkain, ang mga punong tumutubo sa mga nursery na ito ay nagtataguyod din ng kinakailangang pag-ulan. Ang pagtatanim ng kagubatan (muling pag-populate sa isang lugar na may mga puno at iba pang halaman) ay maaaring magpababa ng temperatura ng klima ng 0.3 hanggang 0.5 degrees Celsius at magpapataas ng pag-ulan ng 10 hanggang 15% sa loob ng susunod na ilang dekada. Inaasahan namin ang ilan sa mga bonus na resulta habang ang mga punla ng puno ay nagsisimulang tumubo!

Kami ay nagpapasalamat sa pagsusumikap ng aming FARM STEW South Sudan staff gaya ni Alla (nakalarawan sa ibaba). Napakalaking pagpapala ng kanilang dedikasyon sa proyektong ito. Hindi natin ito magagawa kung wala sila!

Si Joy ay nakalarawan dito kasama si Alla, ang agronomist para sa FARM STEW South Sudan.
Ibahagi
Ibahagi
Nai-post ni 
Ednice Wagnac
Kwento ni Naki
Uganda, Africa
Mga quotes
"I am 14 years old, and I started my period this year. First day ko nakaramdam ako ng hiya at hindi ako nag-aral... Hindi madaling maghanap ng pads sa village ko at ang iilan dito ay napakamahal ng bibilhin. Itong mga bago. Poprotektahan ako ng mga pad kapag nagkakaroon ako ng regla. Dahil magagamit muli ang mga ito, hindi na ako mag-aalala pagdating ng regla ko!"
Pads

Kalayaan mula sa kahihiyan

Araw-araw libu-libong mga batang babae sa Africa ang humihinto sa pag-aaral. BAKIT? Yung monthly cycle nila, period. Matutulungan mo ang mga babaeng ito na manatili sa paaralan gamit ang mga nalalabahan na tela, panty at kumpiyansa sa halagang 15$ bawat babae.
Ang aming layunin ay 5000 mga batang babae sa 2020!

Irene
Uganda, Africa
Mga quotes
Mababago ang buhay ni Irene kapag ang iyong mga regalo ay nagdala ng malinis na tubig sa kanyang komunidad
Icon ng Impormasyon
Ang bawat $2 na ibinibigay sa FARM STEW ay tutumbasan ng $1 ng Water4 , hanggang $84,000.
Tubig

Kalayaan mula sa Sakit at Drudgery

2,300 katao ang namamatay bawat araw dahil sa mga sakit na dala ng tubig. Ang iyong regalo ay maaaring magbigay ng malinis na Tubig sa halagang $15 bawat tao. Ang ligtas na tubig ay hindi lamang nagpapabuti sa kalusugan; nagbibigay ito ng pagkakataon para sa FARM STEW, sa pakikipagtulungan sa mga lokal na simbahan, upang pawiin ang espirituwal na pagkauhaw ng mga nangangailangan.

Kwento ni Naki
Uganda, Africa
Mga quotes
"I am 14 years old, and I started my period this year. First day ko nakaramdam ako ng hiya at hindi ako nag-aral... Hindi madaling maghanap ng pads sa village ko at ang iilan dito ay napakamahal ng bibilhin. Itong mga bago. Poprotektahan ako ng mga pad kapag nagkakaroon ako ng regla. Dahil magagamit muli ang mga ito, hindi na ako mag-aalala pagdating ng regla ko!"
Pads

Kalayaan mula sa kahihiyan

Araw-araw libu-libong mga batang babae sa Africa ang humihinto sa pag-aaral. BAKIT? Yung monthly cycle nila, period. Matutulungan mo ang mga babaeng ito na manatili sa paaralan gamit ang mga nalalabahan na tela, panty at kumpiyansa sa halagang 15$ bawat babae.
Ang aming layunin ay 5000 mga batang babae sa 2020!

Irene
Uganda, Africa
Mga quotes
Mababago ang buhay ni Irene kapag ang iyong mga regalo ay nagdala ng malinis na tubig sa kanyang komunidad
Icon ng Impormasyon
Ang bawat $2 na ibinibigay sa FARM STEW ay tutumbasan ng $1 ng Water4 , hanggang $84,000.
Tubig

Kalayaan mula sa Sakit at Drudgery

2,300 katao ang namamatay bawat araw dahil sa mga sakit na dala ng tubig. Ang iyong regalo ay maaaring magbigay ng malinis na Tubig sa halagang $15 bawat tao. Ang ligtas na tubig ay hindi lamang nagpapabuti sa kalusugan; nagbibigay ito ng pagkakataon para sa FARM STEW, sa pakikipagtulungan sa mga lokal na simbahan, upang pawiin ang espirituwal na pagkauhaw ng mga nangangailangan.