Archileo N. Kaaya Prof
Pinuno, Dept. ng Food Technology at Nutrition
Kolehiyo ng Agrikultura at Agham Pangkapaligiran
Makerere University, Kampala-Uganda

Ang nutritional counsel na kanilang isinusulong ay naaangkop at lubos na nauugnay sa mahihirap ng ating minamahal na bansa ng Uganda at maging sa buong rehiyon ng East Africa…. Sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpapakilos sa mga kawani ng FARM STEW at kanilang mga kasosyo, lumalago ang epekto ng organisasyon sa parehong reputasyon at katanyagan... Personal kong nirepaso ang kurikulum ng FARM STEW at hinikayat silang magpatuloy, na naghahangad na ibahagi ang kanilang itinuturo kasama ang lahat ng antas ng Ugandan Ministries of Health and Agriculture…. Ipinangako ko ang aking suporta upang isulong ang mga proyekto ng FARM STEW sa distrito at sisikapin kong gamitin ang lokal, pambansa at internasyonal na pagpopondo upang suportahan ang gawain dahil nakikita kong isinusulong nito ang mga layunin ng Makerere University at iba pang internasyonal na ahensya.

Basahin ang buong sulat ng rekomendasyon

Kim Busl, ang OCI Field Vice President para sa Africa

"Inilagay nila ang pinakasimple at komprehensibong "paaralan sa pagluluto" na nakita ko. Napapaligiran ng 50 hanggang 75 na matatanda, kasama ang mga bata, sa isang bukas na apoy na ang mga kaldero ay nagbabalanse sa tatlong bato, sila ay gumagawa ng napaka-nutrisyon at masasarap na pagkain mula sa lokal na lumaki na pagkain.

"Sa dulo, lahat ng pagkain ay luto at lahat ng naroroon ay kumakain. Bukod pa rito, nagtuturo sila ng mga prinsipyong nauugnay sa kalinisan at kalusugan. Ang bawat isa sa mga miyembro ng koponan ay kawili-wili, animated at may kaalaman. Nakikipag-ugnayan sila at nakikipag-ugnayan sa mga tao sa paraang hindi ko pa nakikita noon. Ito ay isang pagtatanghal sa antas ng unang klase ng bush."

Edwin Designer, MPH, dating kasama ng ADRA Sudan

Ang FARM STEW ay may ilang mga interbensyon na kanilang isinusulong sa kanilang pag-abot sa komunidad. Hinihikayat nila ang mga magsasaka at iba pa na magtanim ng soybeans; pamamahagi ng gulay ay nagsisimula; pagbibigay ng mga pagsasanay para sa paggawa ng soy milk, tofu, paggamit ng "bahaghari" (mga gulay na may iba't ibang kulay), paggamit ng berdeng breadfruit bilang parang karne na ulam, at iba pa; pamamahagi ng magagamit muli na mga sanitary pad sa mga batang babae sa paaralan; at pangangasiwa sa mahigit 40 na grupo ng pagtitipid.
Sa panahon namin kasama ang FARM STEW team, napagmasdan namin ang 4 na magkakaibang demonstrasyon ng nutrisyon kung saan ang bawat manonood ay tinuruan ng dalawa o higit pa sa mga pagkaing nabanggit sa itaas... Ako ay labis na humanga sa mga demonstrasyong ito. Ang mga pagsasanay ay napakapraktikal at angkop sa setting. Ang mga materyales at pamamaraan na ginamit ay ang mga ginagamit ng, at/o magagamit sa, madla. Very participatory din sila. Ang mga miyembro ng madla ay hinihingi na mag-ambag ng mga kutsilyo at kaldero, maghakot ng tubig, maghiwa ng mga gulay para sa "bahaghari"... Minsan ang isang boluntaryo ay hinihiling na ibalik para sa iba ang itinuro. Habang ang pagtuturo ay tapos na, ang mga kuwento at mga ilustrasyon ay ginagamit at maraming karagdagang praktikal na mga punto ang ginawa na may kaugnayan sa natitirang bahagi ng buhay, sa mga relasyon at sa espirituwalidad. Malinaw na nakatuon ang lahat ng mga madla.
Naniniwala ako na ang FARM STEW ay may napakalaking potensyal na gumawa ng trabaho sa mga lokal na simbahan upang turuan ang mga miyembro para sa kanilang ikabubuti, at ang kanilang mga kamag-anak at mga kapitbahay.