Ipanalangin Mo Kami

Nanampalataya tayo sa Diyos na gagabayan Niya ang ating mga pagsisikap.

Ibahagi ang Iyong Panalangin

Ang iyong mga panalangin at suporta ay napakahalaga sa aming buong koponan. Alam natin na ang tagumpay ng ating organisasyon ay nasa kamay ng Diyos. Salamat sa paglalaan ng sandali upang ibahagi sa amin ang iyong suporta sa panalangin para sa FARM STEW.

Salamat sa iyong panalangin.
Oops! Nagkaproblema habang isinusumite ang iyong panalangin. Pakisubukang muli.