Ang misyon ng FARM STEW International ay pahusayin ang kalusugan at kagalingan ng mga mahihirap na pamilya at mga taong mahina sa pamamagitan ng pagbabahagi ng recipe ng masaganang buhay sa buong mundo.

Nasa ibaba ang aming mga pangunahing layunin:

Battle Stunting

"Bawasan ang pagkabansot at pag-aaksaya sa mga batang wala pang 5 taong gulang", at pataasin ang pagkakaiba-iba ng pandiyeta upang "matugunan ang mga pangangailangan sa nutrisyon ng mga kabataang babae, mga buntis at nagpapasusong kababaihan at matatandang tao" ayon sa Sustainable Development Goal #2.2 ng UN

Magtatag ng mga Home Garden

Magtatag ng mga hardin sa kusina at conservation agriculture sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbibigay ng mga pamilyang bukirin na nabubuhay na naglalayong "wawakasan ang kagutuman at tiyakin ang pag-access ng lahat ng mga tao, lalo na ang mga mahihirap at mga taong nasa mahinang sitwasyon, kabilang ang mga sanggol sa ligtas, masustansiya at sapat na taon ng pagkain," ayon sa UN's Sustainable Development Goal#2.1

Dagdagan ang Availability ng Pagkain

Dagdagan ang simple, lokal na pagproseso na magagamit sa lokal at abot-kayang mga pagkaing nakabatay sa halaman upang mapakinabangan ang halaga ng sustansya, partikular na ang soybeans, mais, prutas at gulay; ayon sa Sustainable Development Goal ng UN#2.4

Bumuo ng Maliit na Negosyo

Bumuo ng mga kasanayang pangnegosyo para sa Income Generating Activities (IGA) gamit ang mga produktong pang-agrikultura, ayon sa Sustainable Development Goal #8 ng UN.

Pagbutihin ang Kalinisan

"Makamit ang access sa sapat at pantay na kalinisan at kalinisan para sa lahat at wakasan ang bukas na pagdumi, pagbibigay ng espesyal na atensyon sa mga pangangailangan ng kababaihan at mga batang babae at ng mga nasa mahinang sitwasyon" ayon sa Sustainable Development Goal#6 ng UN
Ang pangitain ng FARM STEW ay inspirasyon ng pagnanais ni Jesus na ang lahat ay “magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng higit na sagana” na matatagpuan sa Juan 10:10. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa FARM STEW, ang mga mahihirap at mahihinang tao sa daigdig ay magkakaroon ng mga kasanayang kailangan upang matugunan ang mga ugat ng gutom, sakit, at kahirapan.